ธุรกิจกลุ่ม NSM

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทง้วนเซ้ง มิลเลี่ยนแนร์ หรือ NSM Group แบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็น 4 กิจการหลักคือ ธุรกิจเหล็กรูปพรรณ, ธุรกิจแปรรูปเหล็ก, ธุรกิจอุปกรณ์/เครื่องมือ/วัสดุก่อสร้าง, ธุรกิจสถาปัตยกรรม ซึ่งทั้ง 4 ธุรกิจนี้ สามารถให้บริการลูกค้าของเราในด้านการก่อสร้างได้อย่างครบวงจร

เรายินดีให้บริการด้านการสอบถามราคาและข้อมูลต่างๆก่อนการจัดซื้อ เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าและ บริการที่มีคุณภาพที่สุด โดยมีจุดประสงค์หลักคือ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเน้นถึงคุณภาพ ของสินค้าที่ได้มาตรฐานและคำปรึกษาขั้นพื้นฐานในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ เพื่อให้ท่านได้รับ ความพึงพอใจสูงสุดทุกครั้ง ทั้งก่อนการขายและหลังการขาย