ธุรกิจสถาปัตยกรรม

Slider Image
Slider Image

นอกจากบริการด้านอุตสาหกรรมเหล็ก และอุปกรณ์ก่อสร้างแล้ว กลุ่มบริษัท NSM ยังให้บริการท่านในด้านการออกแบบและให้คำปรึกษาทางด้าน สถาปัตยกรรม หรือ Architecture solution ในนามบริษัท Man Friday Architect

โดยบริการดังกล่าว รวมไปถึง บริการออกแบบสถาปัตยกรรม (architectural design) ,ออกแบบเปลือกอาคาร (facade design) ,ออกแบบภายใน (interior design) และ บริการรับเหมา (interior turnkey), วิเคราะห์ต้นทุนโครงการ, และ ให้คำปรึกษาทางด้านวัสดุก่อสร้าง และการก่อสร้าง