ธุรกิจแปรรูปเหล็ก

เรารับบริการแปรรูปเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม

 • ตัดเหล็กตามขนาดความยาวที่ลูกค้าต้องการ โดยความหนาเหล็ก เฉพาะ 1-20 มิลลิเมตร
 • ตัดเหล็กตามขนาดความกว้างและยาวตามความต้องการของลกูค้า โดยความหนาเหล็กเฉพาะ 1-20 มิลลิเมตร
 • บริการพับเหล็กแผ่นตามแบบ drawing ที่ลูกค้าต้องการ
 • บริการตัดเหล็กแผ่นโดย แก๊ส, พลาสม่า, เลเซอร์ ตาม drawing ที่ลูกค้าต้องการ
 • บริการตัดเหล็กเป็นแถบม้วน ความหนาตั้งแต่ 1 มิลลิเมตรขึ้นไป เช่น สลิตเหล็กม้วนดำ , ม้วนปิ๊กเกอร์ หรือ ม้วนสแตนเลส
 • ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมทางบริษัทได้หากมีความ ต้องการด้านการแปรรูปอื่นๆ

ขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว
3 ฟุต6 ฟุต
4 ฟุต8 ฟุต
4 ฟุต10 ฟุต
4 ฟุต16 ฟุต
4 ฟุต20 ฟุต
5 ฟุต10 ฟุต
5 ฟุต20 ฟุต
5 ฟุต30 ฟุต
5 ฟุต40 ฟุต
6 ฟุต20 ฟุต
6 ฟุต30 ฟุต
6 ฟุต40 ฟุต

เรารับบริการแปรรูปเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม

 • ตัดเหล็กตามขนาดความยาวที่ลูกค้าต้องการ โดยความหนาเหล็ก เฉพาะ 1-20 มิลลิเมตร
 • ตัดเหล็กตามขนาดความกว้างและยาวตามความต้องการของลกูค้า โดยความหนาเหล็กเฉพาะ 1-20 มิลลิเมตร
 • บริการพับเหล็กแผ่นตามแบบ drawing ที่ลูกค้าต้องการ
 • บริการตัดเหล็กแผ่นโดย แก๊ส, พลาสม่า, เลเซอร์ ตาม drawing ที่ลูกค้าต้องการ
 • บริการตัดเหล็กเป็นแถบม้วน ความหนาตั้งแต่ 1 มิลลิเมตรขึ้นไป เช่น สลิตเหล็กม้วนดำ , ม้วนปิ๊กเกอร์ หรือ ม้วนสแตนเลส
 • ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมทางบริษัทได้หากมีความ ต้องการด้านการแปรรูปอื่นๆ


ขนาดมาตรฐาน