เราคือใคร

ประวัติ - ความเป็นมาบริษัท

ปี พ.ศ.2516
ห้างหุ้นส่วนจำกัดง้วนเซ้ง (วัดดวงแข) ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2516 โดยคณุพ่อบักง้วน แซ่จัง เริ่มแรกประกอบธุรกิจเป็นห้างเล็กๆโดยทำการขายเหล็กทั่วไป เน้นที่การตัดเหล็กตามแบบที่ลูกค้าต้องการ และได้ขยายการดำเนินธุรกิจกบคู่ค้ารายใหญ่ทั่วไปในเวลาต่อมา
ปี พ.ศ.2535
คุณอัครนันท์ วิภวศุทธิ์เจริญ ได้เริ่มเข้ามาบริหาร หจก.ง้วนเซ้ง (วัดดวงแข) และได้บุกเบิกและวางแผนการจำหน่าย อุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์ในโรงงาน (Hardware) ในนาม หจก.พรพรหมสตีล นี่จึงเป็นที่มาของ ตัวย่อ “NPS” ที่ลูกค้าคุ้นเคยกัน ซึ่งย่อมาจาก Nguanseng Pon-prom Steel (ง้วนเซ้ง-พรพรหมสตีล)
ปี พ.ศ.2549
ในขณะนั้น สินค้าจำพวกอุปกรณ์ก่อสร้าง (Hardware) เริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น อีกทั้งคุณอัครนันท์ (ผู้บริหาร) มีความมุ่งมั่น ที่จะปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้เข้าสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง จึงได้หันมาให้ความสนใจกับธุรกิจในอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างจริงจังขึ้น และเพื่อความเป็นระบบในการจัดการบริหารองค์กร คุณอัครนันท์ได้เปิด บริษัท ง้วนเซ้งมิลเลี่ยนแนร์สตีล จำกัด เพื่อธุรกิจเหล็ก และได้กำหนดให้ หจก.ง้วนเซ้ง (วัดดวงแข) จำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามทางบริษัทยังคงต้องการใช้ชื่อ NPS ในการดำเนินธุรกิจอยู่ (เช่น Logo บริษัท, ชื่อต้วย่อของบริษัท เป็นต้น) เนื่องจากเป็น ชื่อเก่าแก่ที่ได้ยินติดหูกันมานาน นี่จึงเป็นที่มาของเหตที่ว่า ธุรกิจของเรายังคงใช้ชื่อ “NPS Millionaire” ในการค้าขายอย่ตูลอดมา
ปี พ.ศ.2561
ปัจจุบัน บริษัท ง้วนเซ้ง มิลเลี่ยนแนร์สตีล จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ง้วนเซ้ง มิลเลี่ยนแนร์กรุ๊ป จำกัด หรือ NSM Group ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่าย เหล็ก, บริการแปรรูปเหล็กตาม แบบวิศวกรรม, และบริการออกแบบสถาปัตยกรรม อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง ในนาม ง้วนเซ้ง (วัดดวงแข) อยู่แต่เปลี่ยนจาก หจก. ง้วนเซ้ง (วัดดวงแข) เป็น บริษัทง้วนเซ้ง (วัดดวงแข) จำกัด โดยทั้ง 2 บริษัท บริหารจัดการโดยผู้บริหารใหญ่ คุณทิพย์วิภา วิภวศุทธิ์เจริญ

กลุ่มบริษัท NSM มีความคาดหมายและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของเราให้เป็นองค์กรที่สามารถ ให้บริการลูกค้าในด้านการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครบวงจรที่สุดในที่เดียว


MISSION

สร้างมูลค่าเพิ่ม | ประยุกต์ประสบการณ์ | ส่งเสริมการพัฒนา | บริการด้วยความจริงใจ

อ่านต่อ


VISION

เดินหน้าสู่ความเป็นผู้นำครบวงจร | มอบมาตรฐานที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค | ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ


COMPANY CORE VALUE

S I I T

จริงใจ พัฒนา สร้างสรรค์ โปร่งใส

อ่านต่อ